Regels omtrent Corona d.d. 20-12-2021

Van Leerdam Makelaardij en Advies B.V. vindt het belangrijk om onze dienstverlening te kunnen voortzetten op een veilige en verantwoorde manier. In verband met de maatregelen omtrent het Coronavirus en de daarbij behorende regels van de Nederlandse overheid en het RIVM werken wij volgens de Handreiking Zakelijke Dienstverlening Makelaars en Taxateurs d.d. 19-12-2021.

Handreiking Bepalingen:

Voor makelaars en taxateurs:
• Probeer zoveel mogelijk het aantal fysieke bezichtigingen te beperken door van tevoren
te selecteren op “serieuze” kopers, bijvoorbeeld door potentiële kopers te stimuleren
eerst zelf langs de woning en door de buurt te rijden en online bezichtigingen aan te
bieden. Zie daarvoor ook de zelfcheck die u een potentiële koper kan toesturen. 
• Beperk bezichtigingen tot maximaal 2 personen (excl. een eventuele aankoopmakelaar)
per bezichtiging. Vanzelfsprekend is de eigenaar/verkoper hierbij niet aanwezig.
• Houd 1,5 meter afstand en schud geen handen.
• Hygiëneregels hangen op een zichtbare plek in het kantoor (poster Rijksoverheid).
• Regels voor kopers en verkopers staan op de website (pop-up en/of homepage).
• Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan.
• Zorg voor maximale hygiëne, zeep, desinfecterende middelen en wijs aanwezigen op het
belang van handen wassen (bijvoorbeeld ook regels ophangen in toilet). Maak regelmatig
schoon.
• Het organiseren van open-huizen-dagen of een vorm van bezichtiging die erop lijkt is niet
toegestaan.
• Werk zoveel mogelijk op afspraak, zodat de contacten met personen gedoseerd kunnen
worden en verspreid over de dag.
• De bezichtigingen worden zo gepland dat er minimaal 15 minuten tussen de elkaar
opvolgende bezichtigingen zit waarin de woning wordt geventileerd en desnoods
ontsmet.
• Beperk afspraken op kantoor tot maximaal 2 personen.
• Neem vooraf een intake af met de personen, waarin gezondheidsregels worden
besproken.
• Het dragen van mondkapjes is zowel voor de makelaar als de personen die bezichtigen
verplicht.
• Geadviseerd wordt dat zowel de makelaar als personen die bezichtigen handschoenen
dragen.
• Open deuren voor personen en reinig deurklinken.
• Spreek af dat er bij taxaties alleen door het huis gelopen wordt.
• Meterstanden worden door de makelaar in het bijzijn van de koper opgenomen
(maximaal 2 personen), met inachtneming van 1,5 meter afstand.
• De inspectieformulieren hoeven niet ondertekend te worden, maar worden ter
bevestiging aan partijen gemaild.
• Ga niet mee naar de notaris.
• Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.

Voor kopers:
• Houd 1,5 meter afstand.
• Schud geen handen.
• Handel zaken indien mogelijk digitaal of telefonisch af.
• Maak eerst een afspraak voordat je langs gaat bij een makelaarskantoor.
• Kom met maximaal 2 personen op afspraak of bezichtiging.
• Raak tijdens bezichtigingen zo min mogelijk aan, de makelaar opent alle deuren.
• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°) en zeg afspraken in jouw huis af.
• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of
benauwdheidsklachten en zeg afspraken in jouw huis af.
• Volg altijd de aanwijzingen van de makelaar en taxateur.

Voor verkopers:
• Houd 1,5 meter afstand.
• Schud geen handen.
• Handel zaken zo veel mogelijk digitaal of telefonisch af.
• Maak eerst een afspraak voordat je langs gaat bij een makelaarskantoor.
• Zorg dat er niemand thuis is tijdens bezichtigingen en de eindinspectie. Wat de
fotosessie betreft, wordt de fotograaf begeleid door maximaal 4 andere personen, bij
voorkeur alleen de verkoper of, indien niet anders mogelijk, de makelaar.
• Laat de taxateur alleen door het huis lopen.
• Zeg de afspraak met de makelaar of taxateur af als je een van de volgende klachten
hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).
• Zeg de afspraak met de makelaar of taxateur af als iemand in jouw huis koorts heeft
(vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
• Volg altijd de aanwijzingen van de makelaar en taxateur.